Individuální cvičení

Je cvičení, které je vám tzv. šito na míru.

Využívá se vždy cviků pilates, dechové gymnastiky, zdravotního cvičení ,rehabilitačního cvičení, posilovacích cviků, strečinku...Součástí individuálních lekcí je vyšetření pohybového aparátu,tzv.kineziologický rozbor a doporučená následné péče pomocí Pilates a dalších zdravotních cviků.

Cvičení probíhá u vás doma, kde si spolu řekneme vaše zdravotní potíže a budeme se snažit o dosažení cílu, který od cvičení očekáváte.

I tady se používají různé cvičební pomůcky, které jsou nám k dispozici. Př. fit ball( velký balon), over ball, S – ball, ručník, lehká tyč,therabend,Bosu, Magic circle, Pilates roller,balanční podložka, závěsný posilovací systém, destičky na pilates,softball, ale například i židle, zeď ... :-)

Co je důležité mít :

  • Pohodlné oblečení, ve kterém se můžete bez potíží hýbat
  • Karimatku
  • Ručník
  • Voda na pití

Cvičí se naboso nebo v ponožkách.


Pokud si vytvoříte skupinku 2 a více lidí, ráda za vámi přijedu zacvičit si s vámi pilates, zdravotní cvičení, dance, danceyogu, Port de bras,  chi- toning, kruhový trenink, Nordic walking... k vám domů nebo do prostor( tělocvična, baletní sál, zahrada...), které si zajistíte.

 


 Bc. Žaneta Zapletalová

e-mail: zapletalovazanda@seznam.cz